Djurskyddslagen om katt


Sedan den 1 maj 2008 gäller flera nya regler för att hålla katt, bland annat följande:
• Du eller någon annan ska se till dina djur minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare.
• Katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
• Katter får inte hållas bundna vare sig utomhus eller inomhus. Det är dock tillåtet att ta katter på promenad i koppel.
• Katter som hålls i rastgårdar, boxar eller andra förvaringsutrymmen ska ha tillgång till miljöberikning (t.e.x. upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa och gömställen).
• Katter får inte förvaras i bur utom vid särskilda tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling och i samband med transport).

Du kan läsa mer i broschyren som finns på jordbruksverkets hemsida
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_3.pdf


Djurskyddslagen om hund


Sedan den 1 maj 2008 gäller flera nya regler för att hålla hund, bland annat följande:
• Du eller någon annan ska se till dina djur minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare.
• Hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
• Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd.
• Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska dagligen rastas på annan plats.
• Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar bara hållas bundna högst två timmar per dygn.
• Hundar får inte förvaras i bur utom vid särskilda tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling, i samband med jakt och transport).

Du kan läsa mer i broschyren som finns på jordbruksverkets hemsida
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_2.pdf


Du kan läsa hela föreskriften L102 här
YourPet är en verksamhet startad med affärsidén att kunna underlätta för dig som djurägare i göteborg med omnejd när du behöver lämna ditt djur ensamt - kontinueligt eller vid enstaka tillfällen. Främst arbetar vi med hundrastning, men även kattpassning och smådjursskötsel erbjuds. YourPet är det trygga alternativet för dig och ditt djur. Vi innehar F-skattsedel, ansvarsförsäkring hos Folksam och lyder under Creatix Sweden AB.